Levande historia - ett urval av läromedel, litteratur, filmer, hemsidor, organisationer och föreläsare med anknytning till Förintelsen

Författare
(Redaktör: Katarina Strand faktagranskare: Stéphane Bruchfeld utgiven av Regeringskansliets informationsprojekt om Förintelsen "Levande historia" i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Skolverket.)
Genre
Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Levande historia distributör, Norstedt 1998 Sverige, Stockholm, Stockholm 44 sidor. 25 cm