Levande låga - ur Fredrika Bremers brev och skrifter

Författare
Fredrika Bremer
(Urval och kommentarer av Jeanna Oterdahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad, Rydahl 1951 Sverige, Uppsala, Stockholm [1], 327 sidor., 1 portr.-bl.