Levande musik i hela landet - Rikskonserter från början till slut

Författare
Klas Gustafson
(Klas Gustafson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bo Ejeby förlag 2011 Sverige, Göteborg, Slovenien 208 sidor. ill. 25 cm 1 CD 978-91-88316-57-8