Levande sufism

Vad är sufism och vilken är dess roll i dagens samhälle? Bland allmänheten, och särskilt intellektuella, förknippas sufism i första hand med de medeltida tänkarna Ibn Arabi och Jalal al-Din Rumi filosofernas och skaldernas sufism. I väst har också flera uppmärksammade konvertiter till islam attraherats av bl a Ibn Arabi, som svenskarna Ivan Aguéli och Torbjörn Säfve, vilka bidragit till att sprida kännedom om klassiska former av sufism. Vad många inte vet är att sufismen i många delar av världen har en stor politisk, social och ekonomisk betydelse. Den förnyelse inom sufismen som ägt rum på senare tid förbises ofta i dagens livaktiga islamforskning. Boken belyser olika aspekter av den stora spännvidden mellan skilda former av folklig sufism och intellektuellt sofistikerade typer av boklig sufism. Den visar att den levande sufismen handlar om mycket mer än mystik en vanlig men alltför snäv beteckning på sufism.

Författare
(Red.: David Westerlund.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nya Doxa, AIT Falun AB 2001 Sverige, Nora, Falun 296 sidor. ill. 22 cm 978-91-578-0383-2