Levantiska mysterier och Tidens chrönika - II. häftet

Författare
Johan Hedenborg
Genre
Handskrifter, Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
efter 1857 Sverige 266 onumrerade sidor (sidorna 1-2 blanka) 18 x 22 cm
efter 1839 Sverige 184 omumrerade sidor (sidorna 182-184 blanka) 18 x 22 cm
efter 1859 Sverige 184 onumrerade sidor (sidorna 1-2; 121-184 blanka) 18 x 22 cm
Sverige 184 omumrerade sidor (sidorna 182-184 blanka) 18 x 22 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan