Levebröd - strövtåg i minnet och brukshistorien

Författare
Wilhelm Haglund
(Wilhelm Haglund.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull, Bonniers graf. 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 465 sidor., [8] pl.-bl. tab. 22 cm