Levels of PBDEs and HBCD in blood serum from first-time mothers in Uppsala – temporal trends 1996-2014

Författare
Sanna Lignell
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2015 Sverige 12