Levels of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 2012 and 2014

Författare
Anders Glynn
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2015 Sverige 10