Levende bilder

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl, Jostein Gripsrud, Kathrine Skretting)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1990 Norge, Oslo 99 sidor.