Lewenhauptska arkivet på Sjöholm - bref och handlingar : d. 1

Författare
(Utg. af Adam Lewenhaupt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1919 Sverige, Stockholm 128 sidor.