Lewi Pethrus i närbild - ett intervjusamtal och en bildkrönika

Författare
Ivar Lundgren
(Ivar Lundgren.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Den kristna bokringen cop. 1973 Sverige, Stockholm, Norge 144 sidor. ill. 25 cm