Lewi Pethrus som ledarskribent - Ett urval ledande artiklar ur Dagens tio första årgångar sammanställt av Dagens redaktion

Författare
Lewi Pethrus
(Vinjetter av Harry Källmark.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1954 Sverige, Stockholm 383s