Lewi Pethrus - rätt man på rätt plats i rätt tid

Författare
Adrian Holmberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norman 1976 Sverige, Bromma 155 sidor. 21 cm 91-536-3670-8