Lewi Pethrus - en ropande röst i tiden : mannen och verket

Författare
Nils Hydén
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1940 Sverige, Stockholm 240 sidor., 9 pl.-bl.