Lexicon Homericum Vol. 2, O-Ō

Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms 1963 Tyskland, Hildesheim 512 sidor.