Liber amicorum Kjell Å Modéer

Författare
(Utgivare: Bernhard Diestelkamp ... .)
Genre
Bok, Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juristförlaget, Wallin & Dalholm 2007 Sverige, Lund, Lund 822 sidor. 978-91-544-0364-6