Liberation of Southern Africa - selected speeches of Olof Palme

Författare
Olof Palme
(Edited by E. S. Reddy.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vikas 1990 Indien, New Delhi 87 sidor.