Library buildings

Författare
(Ed. by Nancy Fjällbrant.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IATUL, Chalmers 1979 Sverige, Göteborg, Göteborg [4], 80 sidor. ill. 30 cm