Library development: North America

Författare
(Edited by Sinikka Koskiala and Nancy Fjällbrant.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IATUL 1986 Sverige, Göteborg 107 sidor.