Libris - BUMS? - om överlappningen i posterna mellan två stora bibliografiska databaser

Författare
Peter Alsbjer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Borås 20 sidor. : tab.