Lidingö - människor och miljöer

Författare
Eric Forsgren
(Eric och Nils Forsgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
E. och N. Forsgren i samarbete med Lidingö hembygdsfören., Ljungberg 1995 Sverige, Lidingö, Köping 379 sidor. ill. (vissa i färg), faks., kartor 28 cm