Lieber Deutsch 1 2.0 Kombo

Författare
Annika Karnland
(Annika Karnland, Anders Odeldahl, Lena Gottschalk, Lena Odeldahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2018 Sverige 978-91-47-12922-5
Liber 2018 Sverige 978-91-47-12930-0