Lieber Deutsch 1 2.0 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

Författare
Annika Karnland
(Annika Karnland, Anders Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2016 Sverige 978-91-47-12131-1