Life, death and disease in Sweden

Författare
Erik Ask-Upmark
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Almqvist & Wiksell 1957 Sverige, Stockholm, Uppsala 55 sidor.