Life in the land of the fire worshipper - by Charles de H*** edited by Fredrika Bremer

Författare
Carl Peter von Heidenstam
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
T. Cautley Newby, publisher 1861 , London 2 vol. (354 365 sidor.)