Life management system - arbeta mindre - men klokare

Författare
Lennart Meynert
(Lennart Meynert illstrationer: Cecilia Sjöstedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Företagens utbildningsbyrå 1995 Sverige, Göteborg 112 sidor. : ill. 30 cm 91-970549-5-X
Företagens utbildningsbyrå 1995 Sverige, Göteborg
Företagens utbildningsbyrå, Viking 1990 Sverige, Göteborg, Göteborg 112 sidor. ill. 30 cm