Life management - arbeta mindre - men klokare

Författare
Lennart Meynert
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Företagens utbildningsbyrå 1984 Sverige, Göteborg 112 sidor. : ill. 30 cm 91-970549-0-9
Företagens utbildningsbyrå 1982 Sverige, Göteborg [Ca 130] sidor. (var. pag.) : ill. 30 cm