Lifknektens berättelser om händelser ur Gustaf II Adolfs historia

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1909 Sverige, Stockholm 356 sidor.
Beijer 1900 Sverige, Stockholm 412 sidor.
Beijer 1889 Sverige, Stockholm 352 sidor.
Palmquist, Norman 1879 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 348 sidor. 17 cm
Palmquist 1879 Sverige, Stockholm [4], 348 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan