Lift off 4, Textbook - option

Författare
Mary Bowen
(Wendy Bradbrook, Kurt Söderlund.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekelund, Fälth & Hässler 1999 Sverige, Solna, Värnamo 152 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm
Ekelund, Fälth 1995 Sverige, Solna, Värnamo 183 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm