Lift off 5, Textbook - engelska för hela grundskolan

Författare
Wendy Bradbrook
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekelund, Fälth 1996 Sverige, Solna, Värnamo 215 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm