Lift off Teacher's guide 5 år 8

Originaltitel
Lift off Teacher's guide 5 år 8
Författare
Wendy Bradbrook
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups Utbildning AB 2008 Sverige 978-91-40-65935-4
SIH läromedel 1999 Sverige, Solna D. 6. Textbook: 1 CD-R 4 3/4 tum
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan