Lifvet i Gamla Verlden D. 1, Schweits - dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland

Originaltitel
Livet i gamla världen
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1860 Sverige, Stockholm iv, 247 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan