Lifvet i Gamla Verlden D. 3, Palestina och Turkiet - dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland

Originaltitel
Livet i gamla världen
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1861 Sverige, Stockholm 239 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan