Lifvet i Gamla Verlden D. 5, Grekland och dess öar - dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland

Originaltitel
Livet i gamla världen
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1862 Sverige, Stockholm 247 sidor.
Göteborgs universitetsbibliotek, Bonnier 2014 Sverige, Göteborg, Stockholm 247 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan