Lifvet i världen - läsebok för skolan och folket

Författare
Niels Juel-Hansen
(Aukt. öfvers. af Robert Tigerstedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1893 Sverige, Stockholm 220 sidor. : ill.