Lifvet och döden

Författare
Lucie Lagerbielke
(Af Pax.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hasse W. Tullberg 1903 Sverige, Stockholm, Stockholm 53 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan