Lighthouse 6 Textbook

Originaltitel
Lighthouse 6 Textbook
Författare
Mary Bowen
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups Utbildning AB 2008 Sverige 978-91-40-65635-3
Gleerup, Elander Berling 2006 Sverige, Malmö, Malmö 144 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 23 cm
Ekelund, Fälth & Hässler 2005 Sverige, Solna, Värnamo 122 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 23 cm
Gleerups Utbildning AB 2004 Sverige 978-91-40-65626-1