Lik i lasten

Författare
John D. MacDonald
(Övers. av John G. Hellberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1955 Sverige, Stockholm 220s