Like life - stories

Författare
Lorrie Moore
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Plume 1991 USA, New York 178 sidor. 0-452-26637-8