Lilla Peter. Spökelsehistoria ifrån trettonde århundradet. Af C.H. Spiesz. Öfwersättning. Stockholm, tryckt hos Henrik And. Nordström. =1-2. 1798.= Del 1, Förra delen. 1798

Författare
Christian Heinrich Spiess
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1798 Sverige, Stockholm [02], 140 sidor.