Lilla Värtan och Halvkakssundet - arkeologisk utredning, etapp 2 : Nacka-Lidingö, Lidingö, Nacka och Boo socken, Lidingö och Nacka kommun, Stockholms län

Författare
Mikael Fredholm
(Mikael Fredholm och Jim Hansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjöhistoriska museet 2016 Sverige, Stockholm 20 sidor. : ill.