Lilla hjelpredan i köket

Författare
Ingeborg Zethelius
(Af Ingeborg Zethelius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
L. Hökerberg 1896 Sverige, Stockholm 160 sidor.
L. Hökerberg 1892 Sverige, Stockholm [4], 132 sidor.