Lilla katekesen

Författare
Martin Luther
(Martin Luther; översättning av: Olof Svebilius.)
Genre
Religion, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Modernista 2022 Sverige 978-91-7893-904-6
C. W. K. Gleerup 1895 Sverige, Lund 118 sidor.