Lille Bengts dröm

Författare
Gerda Ghobé
(Gerda Ghobé (Lillemor))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hall 1934 Sverige, Jönköping 40s : Ill