Lille Hiawatha

Författare
(Översättning: Stefan Diös.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 2001 Sverige, Malmö [42] sidor. färgill.