Lillkola på äventyr

Författare
Lucie Lundberg
(Illustrationer: Lucie Lundberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kärnan 1963 Sverige, Hälsingborg [25] sidor. : färgill.