Limbo

Författare
Helene Lumholdt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & Kultur 2014 Sverige 978-91-27-13439-3
Natur & kultur 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 197 sidor. 20 cm 978-91-27-13184-2