Limning av trä till fönster - tillverkning och kontroll

Författare
Björn Hedlund
(Björn Hedlund, Ingvar Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish National Testing and Research Institute (SP 1990 Sverige, Borås 20 sidor.