Linné - lefnadsteckning

Författare
Theodor Magnus Fries
(Af Th. M. Fries.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fahlcrantz 1903 Sverige, Stockholm 2 vol. (364, 48 sidor. 444, 46 sidor.) ill., port.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan