Linné och hembygden - minnestal vid Svenska Linné-sällskapets högtidssammankomst i Stenbrohult den 23 maj 1926

Författare
Robert Elias Fries
(Rob. E. Fries.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Linné-sällskapet 1927 Sverige, Uppsala S. [9]-20